Ֆիզիկամաթեմատիկական և բնագիտական մ/մ

                                      

Զաքարյան Սիրուշիկ Բորիկի                                                        Առաքելյան Անահիտ Երվանդի

/մաթեմատիկա, մ/մ նախագահ/                                                            /մաթեմատիկա/

Մկրտչյան Գոհար Աշոտի

    / մաթեմատիկա,ինֆորմատիկա/

                              

Առաքելյան Հերիքնազ Երվանդի                                                                   Աղայան Անժելա Արմոյի

/մաթեմատիկա/                                                                                                       /ֆիզիկա/

 

                                         

          Հակոբյան Լիլիթ Հրաչի                                                                       Պետրոսյան Հասմիկ Սիրասի

               /ֆիզիկա/                                                                                                  /ֆիզիկա/

                                               

Հովակիմյան Լուսինե Լյովայի                                                                              Սարգսյան Նաիրա Էդիկի

/քիմիա/                                                                                                                            /քիմիա/

Հովհաննիսյան Ծաղիկ Վարոսի

/կենսաբանություն/