Օտար լեզվի մ/մ

 

Սարգսյան Գայանե Կառլենի

  /անգլերեն, մ/մ նախագահ/

 

                                

Մկրտչյան Լիանա Էդուարդի                                                              Հարությունյան Գայանե Գուրգենի

/ռուսաց լեզու /                                                                                                /ռուսաց լեզու/

                           

Խաչատրյան Նունե Լևիկի                                                             Մկրտչյան Ալեքսանդրա Ռոբերտի

/ռուսաց լեզու/                                                                                              /ռուսաց լեզու/

 

 

                             

Մանուկյան Ժանետա Ազատի                                                                 Հայրապետյան Աստղիկ Գևորգի

/գերմաներեն/                                                                                               /գերմաներեն/

 

 

Սահակյան Արփիկ Ալեքսանի

/գերմաներեն/