Կենգուրու

<<Կենգուրու 2017>> միջազգային մաթեմատիկական մրցույթին ակտիվորեն մասնակցեցին նաև Ագարակի միջնակարգ դպրոցի III-IX դասարանների 83 աշակերտներ: