Պատմաաշխարհագրական մ/մ

                  

Մկրտչյան Անուշ Ալբերտի                                                         Մանուկյան Բուրաստան Ցոլակի

/պատմություն,մ/մ նախագահ/                                                      /աշխարհագրություն/

 

                              

Հայրապետյան Կամո Կաշենի                                                    Համբարձումյան Անուշ Լավրենտի

/հասարակագիտություն/                                                                   /պատմություն/

 

                  

Միրզոյան Լևոն Սուրենի                                                                   Ղուկասյան Արմեն Ալբերտի

/պատմություն/                                                                                                    /ՆԶՊ/

Բարխուդարյան Էռնա Եգորի

/պատմություն/