Մաքուր Հայաստան


2019թ  հունիսի  8-ին  Ագարակի  միջնակարգ  դպրոցում կազմակերպվեց  համապետական  շաբաթօրյակ :

Դպրոցամերձ  տարածքի  մաքրման  աշխատանքներում  իրենց  ակտիվ  մասնակցությունն  ունեցան  դպրոցի  բոլոր  աշխատակիցները:

Շաբաթօրյակի  ընթացքում  իրականացվեցին  սանիտարական մաքրման  և  աղբահանության  աշխատանքներ:


Ագարակի  միջնակարգ  դպրոցի  ուսուցչական,աշակերտական և  ծնողական  կազմը  մարտի  23-ին  ակտիվ  մասնակցություն  է  ունեցել  համապետական  շաբաթօրյակին՝  կատարելով  ներդպրոցական  և  արտադպրոցական  սանիտարական  աշխատանքներ:

 


<<Մաքուր Հայաստան>> համապետական շաբաթօրյակին ակտիվորեն մասնակցեցին Ագարակի միջնակարգ դպրոցի աշակերտները և աշխատողները՝ բարեկարգելով դպրոցամերձ տարածքը:


<<Մաքուր Հայաստան>> միջոցառումների պլան


Ստեղծագործական շարադրություն <<Մաքուր համայնք>> վերնագրով

Ղուկասյան Արիաննա VIIբ դասարան

Աղասյան Միլենա IXա դասարան

Դավթյան Էմմա Xբ դասարան


Համապետական շաբաթօրյակ 2018