Օտար լեզվի մ/մ

                                

Մկրտչյան Լիանա Էդուարդի                                                              Հարությունյան Գայանե Գուրգենի

/ռուսաց լեզու, մ/մ նախագահ/                                                                         /ռուսաց լեզու/

                           

Խաչատրյան Նունե Լևիկի                                                             Մկրտչյան Ալեքսանդրա Ռոբերտի

/ռուսաց լեզու/                                                                                              /ռուսաց լեզու/

 

 

                             

Մանուկյան Ժանետա Ազատի                                                                 Հայրապետյան Աստղիկ Գևորգի

/գերմաներեն/                                                                                               /գերմաներեն/

 

 

                            

Սարգսյան Գայանե Կառլենի                                                                Սահակյան Արփիկ Ալեքսանի

/անգլերեն/                                                                                                  /գերմաներեն/