Տեխնոլոգիայի,կերպարվեստի,երաժշտության,ֆիզկուլտուրայի մ/մ

                 

Գասպարյան Նարինե Աշոտի                                                       Բաբայան Հարություն Պետրոսի

/տեխնոլոգիա,կերպարվեստ, մ/մ նախագահ/                                                 /ֆիզկուլտուրա/

 

 

                                            

Հայրապետյան Աստղիկ Գևորգի                                                      Գյուլասարյան Զեմֆիրա Արփիարի

/տեխնոլոգիա/                                                                                             /ֆիզկուլտուրա/

      Սիմոնյան Նելի Անդրյուշայի

              /երգ-երաժշտություն/